Γυναίκες: Πώς να υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας;

Ποια είναι τα τυπικά γυναικεία επαγγέλματα;

Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο όπως μια ακριβής οριοθέτηση ή όριο μεταξύ ανδρικών και γυναικείων επαγγελμάτων. Στην πράξη, η διαφορά έγκειται σε θέσεις εργασίας όπου η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι άνδρες ή γυναίκες. Από αυτήν την άποψη στα τυπικά γυναικεία επαγγέλματα περιλαμβάνονται της οικονόμου, της οικιακής βοηθού, της καμαριέρας, του επιστάτη, της νοσοκόμας, της βοηθού καταστήματος, της σερβιτόρας, της ταμίας, της δασκάλα, της γραμματέας, της ρεσεψιονίστ, της υπαλλήλου διοίκησης ή υλικοτεχνικού φορέα. Αυτοί οι μισθοί είναι σχετικά χαμηλοί και οι θέσεις προσφέρουν λίγα περιθώρια για περαιτέρω εξέλιξη. Αντιθέτως υπάρχουν κάποια επαγγέλματα και θέσεις στις οποίες οι γυναίκες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης υπερέχουν και πληρώνονται καλά: δικηγόρος και δικαστής, δημόσιες σχέσεις και μάρκετινγκ και ειδικοί στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνία.

Ποιοι είναι οι τυπικοί γυναικείοι τομείς;

Όπως και με τις θέσεις εργασίας, δεν είναι τόσο εύκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι ανδρικοί ή / και οι γυναικείοι τομείς. Ωστόσο, οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά ως εργατικό δυναμικό σε καθαρισμό, (υγεία) φροντίδα, ξενοδοχεία και εστίαση, λιανικό εμπόριο, πρωτοβάθμια εκπαίδευση και υποστηρικτικές γραμματειακές και διοικητικές λειτουργίες σε όλους τους τομείς και βιομηχανίες.

Υπάρχουν μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρικών και γυναικείων τομέων;

Δεδομένου ότι σε ανδροκρατούμενους τομείς, ο αριθμός των ανδρών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των γυναικών που απασχολούνται, ο μέσος όρος των επιπέδων αμοιβής σε ανδρικούς τομείς είναι υψηλότερος από τα επίπεδα σε κλάδους της βιομηχανίας και εμπόριο όπου κυριαρχούν γναίκες.

Οι πολυεθνικές προσφέρουν καλύτερες αμοβές;

Οι πολυεθνικές είναι σχεδόν πάντα εταιρίες μετόχων και είναι μεγάλες. Επειδή είναι μεγάλες, πληρώνουν καλύτερα. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι απαιτούν συχνά από τους υπαλλήλους τους να εργάζονται περισσότερο. Αυτές είναι επιπλέον ώρες που δεν αντισταθμίζονται. Μέρος των εισοδημάτων που προσφέρουν μπορεί να συνίσταται σε ετήσιες αποδόσεις μετοχών και / ή μπόνους, ενδεχομένως καταβληθέντων σε μετοχές της εταιρείας.

Υπάρχουν μισθολογικές διαφορές μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα;

Σε γενικές γραμμές οι διαφορές των μισθών στο δημόσιο τομέα τείνουν να είναι μικρότερες από ότι στον ιδιωτικό τομέα. Οι λιγότερο εξειδικευμένες θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα συνήθως πληρώνονται κάπως καλύτερα και οι καλύτερες θέσεις κάπως λιγότερο σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα.

Οι γυναικείοι τομείς είναι ευνοϊκοί για τους εργαζόμενους γονείς;

Οι τομείς όπου κυριαρχούν οι γυναίκες κατά κανόνα προσφέρουν περισσότερες (μεγαλύτερες) θέσεις μερικής απασχόλησης ή μικρότερες εργασίες. Επιπλέον, προσφέρουν συχνά (περισσότερα) ευέλικτα ωράρια εργασίας.

Γιατί είναι προτιμώμενη μία σύμβαση ορισμένου χρόνου;

Μία σύμβαση ορισμένου χρόνου προσφέρει συνήθως καλύτερες αποδοχές από μια προσωρινή ή ευέλικτη σύμβαση. Φυσικά η επιλογή δεν είναι πάντα δεδομένη, αλλά η θητεία ενός ατόμου είναι πιο ασφαλής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ποια είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για μια κανονική σύμβαση;

Μία σύμβαση αναφέρει πάντα τα ονόματα και τις διευθύνσεις των συμβαλλομένων μερών, τις ημερομηνίες σύνταξης, έναρξης και λήξης της σύμβασης (δηλαδή της περιόδου), τους μισθούς ή τις αποδοχές, τις ώρες εργασίας, το είδος της εργασίας, την δοκιμαστική και την περίοδο προειδοποίησης. Οι συμβάσεις πρέπει να υπογράφονται για να είναι νόμιμες.

Πώς να εκτιμήσετε τις δευτερεύουσες εργασιακές συνθήκες;

Δίπλα από τον (ακαθάριστο) μισθό και τις ώρες εργασίας, στη σύμβαση εργασίας συνήθως απαριθμούνται και οι δευτερεύουσες εργασιακές συνθήκες. Συχνά αυτοί δεν αποτιμώνται σε χρήμα, αλλά αξίζουν τα χρήματα. Πάρτε για παράδειγμα την επιστροφή των εξόδων που σχετίζονται με την εργασία, (μίσθωση) του αυτοκινήτου ή δωρεάν τηλέφωνο, πρόσβαση στην εκπαίδευση στην εργασία, πρόσθετη άδεια πάνω από τις ελάχιστες νομικές υποχρεώσεις, ευέλικτο ωράριο εργασίας, επιλογή εργασίας από το σπίτι κ.λπ.

Τι να αναφέρετε στο Βιογραφικό;

  • Το προσωπικό σας όνομα και τη διεύθυνση
  • Την τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης του βιογραφικού σας
  • Την εκπαίδευση και κατάρτισή σας, όχι μόνο αυτή που σχετίζεται με την εργασία
  • Κοινωνικές δραστηριότητες ως ένδειξη της δέσμευσής σας, συμπεριλαμβανομένης της εθελοντικής εργασίας και της πρακτικής άσκησης
  • Γλωσσικές δεξιότητες, ενεργητικές και παθητικές (μπορείτε να διαβάσετε και να κατανοήσετε)
  • Δεξιότητες πληροφορικής και τεχνογνωσία
  • Γνώση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο Βιογραφικού στο Monster.com

Τι κάνει μια συνοδευτική επιστολή να ξεχωρίζει;

Η συνοδευτική επιστολή της αίτησης συνοδεύει το βιογραφικό σας. Θα πρέπει να είναι περιεκτική και σύντομη. Αναφέρεται στην άμεση αιτία της αίτησης, δηλαδή διαφήμιση, από στόμα σε στόμα, κλπ. Δείχνει τα προσωπικά κίνητρα, καθιστώντας σαφές ότι καταλαβαίνετε τι περιλαμβάνει ουσιαστικά η θέση ή η εργασία. Ο παραλήπτης πρέπει να δει ξεκάθαρα ότι κατανοείτε τη θέση τους και τις ανάγκες ή / και τις απαιτήσεις τους. Η επιστολή πρέπει να είναι σύμφωνη με το σύνηθες πρότυπο / μορφή, να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή, ακόμη και όταν πρόκειται για ένα email (το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό τη σημερινή εποχή).

Για περισσότερα σχετικά με την επιστολή της αίτησης, ελέγξτε στο Monster.com

Έχει σημασία η εμφάνιση;

Μία καλή, καθαρή και αντιπροσωπευτική εμφάνιση σίγουρα μετράει και είναι το πιο έξυπνο πράγμα που μπορείτε να κάνετε, ειδικά όταν πρόκειται για συνέντευξη για δουλειά.

Να μην είστε ντροπαλοί. Συμβουλευτείτε τους φίλους και την οικογένειά σας εκ των προτέρων, για να δείτε αν είστε κατάλληλα ευπαρουσίαστοι.

Γιατί να διαπραγματευτείτε το μισθό σας;

Ο καθένας είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί. Η διαπραγμάτευση του μισθού είναι το πιο έξυπνο πράγμα που μπορείτε να κάνετε. Να είστε προετοιμασμένοι. Μιλήστε με τους φίλους και την οικογένεια, τους συναδέλφους, κάντε μια έρευνα στο διαδίκτυο. Ελέγξτε τους μισθούς σε αυτή την ιστοσελίδα. Προσπαθήστε να βρείτε και να διαβάσετε την ανάλυση κόστους-ωφέλειας, εάν υπάρχει. Κάντε μια λίστα επιθυμιών: τι είναι ζωτικής σημασίας για σας, τι έρχεται σε δεύτερη θέση. Η διαπραγμάτευση είναι για να δώσετε και να λάβετε (μπορεί να μην θέλετε να εργάζεστε Σάββατα, αλλά από την άλλη μπορεί να θέλετε αν πληρώνεστε περισσότερο). Κάντε πρόβα πριν την πραγματική διαπραγμάτευση.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το αποτέλεσμα μετράει. Μία ωραία φιλική συνάντηση, αλλά μία ανοιχτή λήξη χωρίς κάτι σίγουρο, δεν μετρά πραγματικά.

Η αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν θα πρέπει να διαπραγματεύονται είναι απολύτως ξεπερασμένη. Σε πολλές χώρες, σε πολλές μεγάλες εταιρείες οι γυναίκες είναι ήδη στην κορυφή. Είναι σίγουρο ότι έμαθαν πώς να διαπραγματεύονται την άνοδό τους.

Αξιολόγηση της απόδοσης στην εργασία και μισθολογικές διαφορές

Στις μεγαλύτερες, πιο σύνθετες εταιρείες, οι ετήσιες αξιολογήσεις στην εργασία είναι αυτονόητες. Οι συνομιλίες αυτές θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, καθώς το εισόδημά σας και οι μελλοντικές σας προοπτικές σταδιοδρομίας εξαρτώνται από αυτές. Ελέγξτε εκ των προτέρων τη Συλλογική Σύμβαση και/ή τους εσωτερικούς κανόνες και κανονισμούς. Αυτές είναι οι ιδανικές στιγμές για κάποιον για τη βελτίωση της θέσης και των πιθανοτήτων του. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει: να είστε έτοιμοι, να έχετε μία λίστα επιθυμιών: μεγαλύτερο μισθό, περισσότερη άδεια, περισσότερη εκπαίδευση;

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε μικρό βήμα προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών είναι ένα σκαλί στην κλίμακα της σταδιοδρομίας που προστίθεται τα επόμενα χρόνια.

Γιατί να διαπραγματευτείτε τον μισθό σε μια μικρή δουλειά;

Μια μικρή δουλειά δεν είναι κατ' ανάγκη ασήμαντη, επειδή είναι μικρή. Κατά τις διαπραγματεύσεις ελέγξτε αν υπάρχουν πιθανότητες να κάνετε τη δουλειά να μεγαλώσει. Χρησιμοποιήστε το ως ένα σκαλοπάτι, δείτε αν προσφέρει ευκαιρίες κατάρτισης, συμμετοχή σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, τυχόν υπερωρίες που πληρώνονται επιπλέον, αποζημίωση των εξόδων σχετίζονται με την εργασία, είσοδο σε πρόγραμμα φροντίδας των παιδιών ή κάτι άλλο παρόμοιο.

loading...
 
 
 
Loading...