εργατικών ατυχημάτων Όφελος

Επίδομα Ανικανότητας/Εργατικού Ατυχήματος

Οι τραυματισμοί στην εργασία μπορεί να χαρακτηριστεί, βάσει των συνεπειών τους, όπως αυτοί που καταλήγουν σε: (i) μόνιμη ολική ανικανότητα (ii) μόνιμης μερικής ανικανότητας (iii) προσωρινή ανικανότητα και (iv) θανάσιμο τραυματισμό που οδηγεί στο θάνατο του εργαζομένου.
Όλοι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στο ΙΚΑ, όταν είναι θύμα εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας; ένα ατύχημα ενώ ταξιδεύουν προς και από το χώρο εργασίας;και οποιαδήποτε αρρώστια ή ασθένεια λόγω των κινδύνων που οφείνονται στη φύση της εργασίας του εργαζομένου. Σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας, το ποσό της παροχής υπολογίζεται με παρόμοιο τρόπο όπως συνηθισμένο επίδομα ασθενείας, αν και δεν υπάρχει περίοδος αναμονής τριών ημερών.
Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, καταβάλλεται το 100% της σύνταξης γήρατος ,για μια αξιολόγηση για βαθμό αναπηρίας 80% ή περισσότερο (σοβαρή), καταβάλλεται το 100% της σύνταξης γήρατος; και το 75% της σύνταξης γήρατος καταβάλλεται (100% εάν ο ασφαλισμένος έχει τουλάχιστον 6.000 ημέρες κάλυψης ή την αναπηρία και είναι το αποτέλεσμα μιας ψυχιατρικής κατάστασης)βαθμό αναπηρία που αξιολογείται από 67% έως 79,9% (συνήθεις)

Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας, καταβάλλεται το 50% της σύνταξης γήρατος(75% για μια ψυχιατρική πάθηση) για την κατ 'εκτίμηση αναπηρίας ποσοστού 50% έως 66,9%. Δεν δίνεται επίδομα σύνταξης για την αναπηρία κάτω του 50%.
Η κατώτατη σύνταξη είναι το 70% του κατώτατου μισθού καθώς και τα συμπληρώματα για συντηρούμενο σύζυγο και τα παιδιά

Σε περίπτωση θανάσιμου τραυματισμού, η σύνταξη επιζώντων εξαρτάται από την ημερομηνία που ο θανών εισήλθε στο ασφαλιστικό σύστημα. Εάν ο θανών ασφαλισμένος εισήλθε για πρώτη φορά πριν από την 1 Ιανουαρίου, 1993, η σύνταξη η χήρείας είναι το 70% της σύνταξης του ασφαλισμένου εργαζομένου και 50%, εάν ο θανών ασφαλισμένος εισήλθε για πρώτη φορά μετά την 31η Δεκεμβρίου 1992.

Η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται για τρία έτη και αρχίζει από το μήνα που έπεται τον θανάτου του ασφαλισμένου εργαζομένου. Ένας επιζών διαζευγμένος σύζυγος μπορεί να λάβει σύνταξη από το 30% της συντάξεως επιζώντος εάν είναι παντρεμένος με τον θανόντα για τουλάχιστον 15 χρόνια ;40% εάν είναι παντρεμένος για τουλάχιστον 25 χρόνια. Η σύνταξη χήρος / χήρας παύει στην περίπτωση νέου γάμου.
Η σύνταξη ορφανού επίσης ποικίλλει ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης τουστο συστήμα. Το 20% της βασικής σύνταξης του ασφαλισμένου εργαζομένου καταβάλλεται σε κάθε ορφανό (60% για τα πλήρη ορφανά) μέχρι την ηλικία των 18 ετών (24 ετών για τους μαθητές και κανένα όριο για άτομα με ειδικές ανάγκες), αν ο εργαζόμενος ασφαλίστηκε για πρώτη φορά πριν την 1 Γενάρη 1993. Αυτό το ποσοστό είναι 25% (50% για τα πλήρη ορφανά) για εργαζόμενο ασφαλισμένο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1992.
Ένα εφάπαξ επίδομα ίσο με οκτώ φορές τον μισθό αναφοράς της υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου που έχει συσσωρεύσει 100 ημέρες ασφάλισης κατά το έτος που προηγείται του έτους θανάτου ή κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 μηνών, ή σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου λόγω γήρατος ή ενός πρόσωπο που λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας ή επίδομα θανάτου. Η επιχορήγηση κηδείας καταβάλλεται στο πρόσωπο που πλήρωσε για την κηδεία.
   (Προφίλ ISSA Χώρα))

loading...
 
 
 
Loading...