Οικογενειακές Υποχρεώσεις

Άδεια πατρότητας

Ο πατέρας ενός νεογέννητου παιδιού δικαιούται άδεια πατρότητας δύο ημερών. Ο πατέρας του νεογέννητο παιδιού δικαιούται μείωση του ημερήσιου χρόνου εργασίας με σκοπό την φροντίδα του παιδιού  χωρίς καμία μείωση στην κανονική αμοιβή. (Νόμος 4075/2012;  Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εθνική Γενική, άρθρο 6)

γονική άδεια

Μετά την ολοκλήρωση της άδειας μητρότητας ή πατρότητας, οι γονείς των ανήλικων τέκνων μπορούν να λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών τεσσάρων μηνών μέχρι το παιδί να γίνει 6 ετών κατόπιν αιτήματος στον εργοδότη. Ο εργοδότης πρέπει να χορηγήσει τη γονική άδεια σε "first come, first served" βάση για τους δικαιούχους εργαζομένους, και δεν υποχρεούται να χορηγήσει άδεια σε περισσότερο από το 8% του συνολικού εργατικού δυναμικού τους, την ίδια στιγμή. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλει μισθό στους εργαζόμενους, ενώ βρίσκονται σε γονική άδεια. Η γονική άδεια δεν μεταβιβάζεται και θεωρείται ατομικό δικαίωμα. (Νόμος 4075/2012 (άρθρο 49-55), το οποίο εφαρμόζεται υπό  την οδηγία 2010/18/ΕΕ)

Η ειδική γονική άδεια επιτρέπεται σε φυσικούς ή ανάδοχους γονείς με ένα παιδί (έως 18 ετών) το οποίο πάσχει από σύνδρομο Down, σοβαρή πνευματική αναπηρία, ή αυτισμό. Η ειδική γονική άδεια είναι μετ’ αποδοχών και μπορεί να φτάσει τις 10 εργάσιμες ημέρες ετησίως. Υπάρχει επίσης διάταξη για γονική άδεια άνευ αποδοχών έως 30 ημέρες το χρόνο για γονείς με παιδιά (κάτω των 18 ετών) τα οποία νοσηλεύονται σε νοσοκομείο λόγω ασθένειας, ατυχήματος, κλπ.

Ευέλικτη Επιλογή Εργασίας για Γονείς / Ισορροπία Εργασίας-Ζωής

Ο υπάλληλος που έχει οικογενειακές  ευθύνες ή τα ανήλικων τέκνων, που εργάζεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 50 υπαλλήλους, μπορεί να μειώσει τις ώρες εργασίας τους κατά μία ώρα την ημέρα και θα λάβει ένα αναλογα μειωμένο μισθό. (Νόμος αριθ.. 2874/2000)

Κανονισμοί σχετικά με τις συνθήκες απασχόλησης

  • Νόμος 4075/2012 / Law 4075/2012
  • Ενεργήσει όχι. 2874/2000 / Act no. 2874/2000
loading...
 
 
 
Loading...