Μισθολογικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα σε δευτερογενείς συνθήκες εργασίας σε όλη την ΕΕ

Οι μισθολογικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα δεν περιορίζονται μόνο στο ύψος των αμοιβών. Αυτό αποκαλύπτεται από πρόσφατη πρωτοπόρα μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Η αποζημίωση εξόδων, τα ετήσια επιδόματα, τα μπόνους, τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα, παρουσιάζουν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, σε ολόκληρη την ΕΕ, και στις περισσότερες περιπτώσεις ευνοούν τους άντρες. Ωστόσο, σε όλες τις χώρες, οι εργαζόμενες γυναίκες συμμετέχουν και αυτές σε τέτοια προγράμματα, ενώ στο ένα τρίτο από αυτές συμμετέχουν ακόμη περισσότερο από τους άντρες. Επομένως φαίνεται ότι η αυξημένη ευαισθητοποίηση και αυτοπεποίθηση των εργαζομένων γυναικών κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων μπορούν να μειώσουν αυτές τις δευτερογενείς μισθολογικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα.

Σε 24 από τις 27 χώρες συλλέχθηκαν επαρκείς παρατηρήσεις μέσω των διαδικτυακών μισθολογικών ερευνών της WageIndicator, στις οποίες πάνω από μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι συνείσφεραν με τα στοιχεία τους, κατά την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου 2014 και Ιουλίου 2016. Η έρευνα αυτή είναι η πρώτη που εστιάζει στις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα στο χώρο των δευτερογενών συνθηκών εργασίας.

Αποζημίωση εξόδων

Η αποζημίωση εξόδων είναι αρκετά συνήθης. Μόνο σε 6 χώρες, λιγότερο από 10% των εργαζομένων αναφέρει ότι λαμβάνει αποζημίωση εξόδων. Σε 12 χώρες τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 10 και 20%. Σε άλλες 3 χώρες τα αποτελέσματα είναι μεταξύ 30 και 40%. Στο Βέλγιο δηλώνει κάλυψη πάνω από το 40%. Ωστόσο, υπάρχουν αισθητές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα. Σε 19 χώρες οι άντρες αναφέρουν αποζημίωση εξόδων συχνότερα από τις γυναίκες, ενώ το αντίθετο ισχύει στις υπόλοιπες 5 χώρες. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα για τις χώρες όπου οι άντρες αναφέρουν συχνότερα αποζημίωση εξόδων κυμαίνεται μεταξύ 1% και 8%. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα για τις χώρες όπου οι γυναίκες αναφέρουν συχνότερα αποζημίωση εξόδων κυμαίνεται μεταξύ 0 και 4%.

Ετήσια επιδόματα

Για 24 από τις 27 χώρες υπήρχαν επαρκή στοιχεία που δείχνουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά τα μπόνους. Σε 18 χώρες ευνοούνται οι άντρες: οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα κυμαίνονται από σχεδόν 0 και 6 ποσοστιαίες μονάδες. Στις υπόλοιπες 6 χώρες όπου ευνοούνται οι γυναίκες, οι διαφορές κυμαίνονται από 1 έως 7 ποσοστιαίες μονάδες, με εξαίρεση την Εσθονία όπου το 30% των γυναικών – έναντι μόνο το 7% των αντρών – αναφέρει ότι έλαβαν ετήσια επιδόματα.

Στις 22 χώρες για τις οποίες υπήρχαν επαρκή δεδομένα, η συμμετοχή σε προγράμματα κερδών ανά φύλο παρουσιάζει σημαντικές διαφορές. Οι μικρότερες διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα (περίπου 1%) παρουσιάζονται στη Δανία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και τη Σουηδία. Το Βέλγιο (11%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (12%) εμφανίζουν τις μεγαλύτερες διαφορές. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η συμμετοχή σε προγράμματα κερδών ευνοεί τους άντρες, με εξαίρεση την Πολωνία όπου οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή από τους άντρες.

Σε 17 από τις 22 χώρες για τις οποίες υπάρχουν επαρκή στοιχεία, παρόμοιες διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα παρουσιάζονται και στην παροχή κουπονιών, εκπτώσεων ή πληρωμών σε είδος, οι οποίες ευνοούν κυρίως τους άντρες. Η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα παρουσιάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο με 10 ποσοστιαίες μονάδες. Μόνο σε 5 χώρες οι γυναίκες λαμβάνουν κουπόνια, εκπτώσεις και πληρωμές σε είδος συχνότερα από τους άντρες, από σχεδόν 0 ποσοστιαίες μονάδες στην Αυστρία μέχρι 8 ποσοστιαίες μονάδες στη Φινλανδία.

Συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα

Όσον αφορά τις εισφορές του εργοδότη σε συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα, κι εδώ η ανάλυση δείχνει ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, οι οποίες ευνοούν κυρίως τους άντρες. Αυτό ισχύει σε 15 από τις 24 χώρες για τις οποίες υπάρχουν επαρκή δεδομένα. Σ‘ αυτή την ομάδα οι διαφορές κυμαίνονται από 1 ποσοστιαία μονάδα στη Φινλανδία έως 20 ποσοστιαίες μονάδες στη Μάλτα. Ωστόσο, σε 9 χώρες οι διαφορές ευνοούν τις γυναίκες και κυμαίνονται από σχεδόν 0 ποσοστιαίες μονάδες στην Ελλάδα έως 27 ποσοστιαίες μονάδες στην Εσθονία. Σε 16 από τις 24 χώρες η ασφαλιστική διαφορά ευνοεί τους άντρες, με τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα να κυμαίνονται από σχεδόν 0 ποσοστιαίες μονάδες στην Ελλάδα έως 16 ποσοστιαίες μονάδες στη Μάλτα. Σε 8 χώρες οι διαφορές ευνοούν τις γυναίκες, από σχεδόν 0 ποσοστιαίες μονάδες στη Ρουμανία έως 24 ποσοστιαίες μονάδες στην Εσθονία.

Έκθεση: Αναλύσεις των μισθολογικών διαφορών ανάμεσα στα δύο φύλα σε χρηματικά και μη-χρηματικά επιδόματα και μπόνους οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ/ΑΙΑS. Η έκθεση αυτή αποτελεί μέρος του πρότζεκτ WITA.

Τι είναι το πρότζεκτ WITA-Μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων;

Με τα Καινοτόμα Εργαλεία κατά της Μισθολογικής Διαφοράς μεταξύ των Δύο Φύλων – WITA GPG (Ιανουάριος 2015 - Δεκέμβριος 2016) προσπαθούμε να συμβάλουμε σημαντικά στη μείωση της μεγάλης και συνεχιζόμενης μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το πρόγραμμα Επιχορήγης Δράσης PROGRESS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό 4000004929. Μία από τις δραστηριότητές μας είναι να συγκρίνουμε τους μισθούς αντρών και γυναικών σε επίπεδο επαγγελματικών ομάδων και να δώσουμε τα αποτελέσματα για δημοσίευση στις εθνικές ιστοσελίδες WageIndicator όλων των 28 μελών της Ε.Ε. και της Τουρκίας, καθώς επίσης και τη διάδοσή τους μέσω δελτίων τύπου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρότζεκτ WITA

Περισσότερες πληροφορίες για τη Μισθολογική Διαφορά Μεταξύ των Δύο Φύλων στην Ελλάδα στο Mywage.org/Greece

loading...
 
 
 
Loading...