Κατώτατος Μισθός – Ελλάδα

  • Ισχύει στις Φεβρουάριος 2020
  • Τα ποσά στον πίνακα είναι σε Ευρώ.
  • Τα ποσά αυτά είναι προ φόρων.

Eργασιακή κατηγορία

Κατώτατος μισθό ανά ημέρα Κατώτατος μηνιαίος μισθός
General Worker
Ελάχιστος μισθός με ισχύ από την 01/02/2019.
29,04 € 650,00 €
Technician, Craftsman
Ελάχιστος μισθός με ισχύ από την 01/02/2019.
29,04 € -

Ωρες εργασίας

  • Προβλεπόμενες ημέρες ανά εβδομάδα: 6.0
  • Προβλεπόμενες ώρες ανά εβδομάδα: 40
  • Οι κατώτατοι μισθοί βασίζονται/υπολογίζονται για 40 ώρες εργασιας την εβδομάδα.

Ορισμοί

Η Ελλάδα έχει έναν ορισμένο από την κυβέρνηση κατώτατο μισθό και κανένας εργαζόμενος στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να πληρώνεται λιγότερο από αυτόν τον κατώτατο μισθό.
Οι εργοδότες στην Ελλάδα που δεν καταφέρνουν να πληρώσουν τον Κατώτατο Μισθό ενδέχεται να τιμωρηθούν από την ελληνική κυβέρνηση.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση

Αρχειοθετημένες Ελάχιστες Αμοιβές

loading...
 
 
 
Loading...