Αποζημίωση

Αποζημίωση των Υπερωριών / Υπερωριακή εργασία

Ο γενικός κανόνας είναι 8 ώρες εργασίας την ημέρα και 40 ώρες εργασίας για πέντε ημέρες της εβδομάδος. Οι 40 ώρες της εργασίας την εβδομάδα μπορεί να διανεμηθούν σε πάνω από πέντε ή έξι ημέρες σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση. Δεν επιτρέπεται αντιστάθμιση του χρόνου εργασίας, ακόμη και με τη συγκατάθεση των εργαζομένων.
Οι συνολικές ώρες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ωρών της επιπλέον εργασίας και των ωρών της υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 12 ώρες την ημέρα και 48 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο για μια περίοδο 4 μηνών.
Υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις, όπου ο χρόνος εργασίας παρατείνεται για μια ημέρα, εβδομάδα ή ένα μήνα, αλλά αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να διαχειρίζονται ως εξής:
• 9 ώρες εργασίας την ημέρα επιτρέπονται υπό τον όρο ότι ο συνολικός χρόνος για μια εβδομάδα δεν υπερβαίνει τις 45 ώρες.
• 10 ώρες εργασίας την ημέρα επιτρέπονται για μία περίοδο 6 μηνών υπό τον όρο ότι για τους επόμενους 6 μήνες του χρόνου, ο χρόνος εργασίας θα είναι 6 ώρες την ημέρα.
Η εργασία μεταξύ 41 έως 45 ωρών την εβδομάδα, δεν ισοδυναμεί με υπερωρίες, ονομάζεται επιπλέον εργασία. Η εργασία άνω των 45 ωρών την εβδομάδα ή 9 ωρών την ημέρα ισοδυναμεί με υπερωρίες. Οι επιπλέον ώρες εργασίας αμείβονται με ένα premium ποσοστό της τάξεως του 20% πάνω από το κανονικό ωρομίσθιο.
Νόμιμες υπερωρίες (45-48 ώρες) θα καταβληθούν ως εξής:
• Εάν οι υπερωρίες είναι μέχρι 120 ώρες το έτος, το ωρομίσθιο είναι 140% του κανονικού συντελεστή των μισθών.
• Εάν οι υπερωρίες είναι πάνω από 120 ώρες το έτος, το ωρομίσθιο είναι 160% του κανονικού συντελεστή των μισθών.
Παράνομες υπερωρίες (άνω του μέγιστου χρόνου εργασίας και αυτές που δεν έχουν κοινοποιηθεί στην επιθεώρηση εργασίας), αντιστοιχούν σε 180% του κανονικού συντελεστή των μισθών. Αν μια συλλογική σύμβαση είναι σε ισχύ, οι εργαζόμενοι μπορούν να εργάζονται δύο επιπλέον ώρες την ημέρα πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας κατά τις περιόδους υψηλής οικονομικής δραστηριότητας και σε άλλες περιόδους να εργάζονται δύο ώρες λιγότερο την ημέρα ή να πάρουν άδεια που αντιστοιχεί σε αυτό το χρόνο. Η συμφωνία στην οποία δεν αναφέρονται οι ώρες υπερωριακής εργασίας θα πρέπει να θεωρείται άκυρη.
(Ec.europa.eu / eures)

Αποζημίωση της Νυχτερινής Εργασίας

Αν ο εργαζόμενος εργάζεται τη νύχτα ή νυχτερινές ώρες (από 10 μ.μ. έως 06 π.μ.) και το καθημερινό ωράριο συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον τρεις ώρες εργασίας τη νύχτα ή είναι πιθανό να εκτελεί νυκτερινή εργασία επί τουλάχιστον 726 ώρες του ετήσιου χρόνου εργασίας του, τότε θα πρέπει να του χορηγηθεί νόμιμο ωρομίσθιο με αύξηση της τάξεως του 25%. Ο μέσος όρος των ωρών της νυχτερινής εργασίας των εργαζομένων δεν πρέπει να υπερβαίνει 08 ώρες σε μια περίοδο 24 ωρών σε μια εβδομάδα.
(Υπουργική Απόφαση 18310/1946? Προεδρικό Διάταγμα 88/1999)

Αποζημιώση της Αργίας / Μέρας Ανάπαυσης

Ο εργοδότης δεν μπορεί να αναθέσει εργασία στον εργαζόμενο την Κυριακή ή σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια αργία. Είναι υποχρεωτικό οι εργαζόμενοι να μην εργάζονται την Κυριακή ή σε οποιεσδήποτε άλλες αργίες.Η εργασία την Κυριακή απαγορεύεται, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως για τους εργαζόμενους στην γεωργεία,για τα μέλη της οικογένειας που εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις, τους ναυτεργάτες ή εργαζόμενους σε τομείς όπου η φύση των εργασιών δικαιολογεί την εργασία τις Κυριακές, όπως οι μεταφορές, ψυχαγωγία ή την επισκευή του οχήματος. Αν ο εργαζόμενος εργάζεται την Κυριακή για περισσότερο από πέντε ώρες, εβδομαδιαία ημέρα ανάπαυσης μετακινείται για τη Δευτέρα και θα πρέπει να έχει δικαίωμα σε ένα άλλο ρεπό από τον εργοδότη του.
(Π.Δ. 88/1999)

Αποζημιώση Εργασίας το Σαββατοκύριακο / Αργίες

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται την Κυριακή ή τις δημόσιες αργίες, θα πρέπει να τους  χορηγείται άλλη μια μέρα ρεπό και αυτό  πρέπει να αντισταθμιστεί  με την αύξηση 75% επι τών ωρών του ωρομίσθιου . Οι συμβάσεις εργασίας και οι συλλογικές συμβάσεις μπορούν να προβλέπουν υψηλότερο ποσοστό αύξηση.

Οι κανονισμοί που σχετίζονται με την Αποζημίωση

  • Νόμος 4093/2012, που εκδόθηκε στις 12, Νοέμβρη 2012 / Law 4093/2012,enacted on November 12, 2012
  • Προεδρικό Διάταγμα 88/1999 / Presidential decree 88/1999
  • Υπουργική Απόφαση 18310/1946 / Ministerial Decision 18310/1946
loading...
 
 
 
Loading...