Κοινωνική ασφάλιση

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

Ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξη, όταν η ηλικία συνταξιοδότησης των 65 ετών έχει φτάσει (η ηλικία συνταξιοδότησης για τις γυναίκες είναι, επίσης τα 65 έτη από το 2015). Ωστόσο, ο νόμος δίνει και τη δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης / μειωμένη σύνταξη (60 έτη για τους άνδρες / ανέρχεται σε 60 έτη για τις γυναίκες από το 2015) και τα συνταξιοδοτικά όψιμη συνταξιοδότηση / αναβάλλεται.
Ένας εργαζόμενος είναι επιλέξιμες για πλήρη σύνταξη μετά τη συμπλήρωση της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης με την προϋπόθεση ότι οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για 4500 εργάσιμες ημέρες (σχεδόν 15 χρόνια). Πλήρης σύνταξη μπορεί επίσης να χορηγείται χωρίς όριο ηλικίας μετά από 37 έτη υπηρεσίας και την καταβολή εισφοράς 11.100 εργάσιμων ημερών.
Στην περίπτωση της πρόωρης συνταξιοδότησης, υπάρχει δυνατότητα μειωμένης συντάξης εάν ο εργαζόμενος έχει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης στην ηλικία των 60 ετών (το όριο ηλικίας των 55 για τις γυναίκες, που ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, σταδιακά αυξάνεται σε 60 από το 2015). Η ηλικία συνταξιοδότησης για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα είναι 60 ετών (55 χρόνια για τις γυναίκες το 2010, αλλά αυξήθηκε σε 60 το 2015), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 4500 ημέρες ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων 3600 σε βαρέα και ανθυγιεινά επάγγελμα και 1.000 στα 13 χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση. Η συντάξιμη ηλικία είναι διαφορετική για τις μητέρες και τους πατέρες με ανήλικα παιδιά.
Το ποσό της σύνταξης γήρατος καθορίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο: Χ έτη υπηρεσίας πιστώνονται με το μέσο τελικό μισθό από 5 χρόνια. Το ποσό της σύνταξης είναι ίσο με το 60-70% του μέσου μισθού της τελευταία πένταετίας.
 Αν εργαζόμενος έχει ασφαλιστεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1992, το ελάχιστο ποσό της σύνταξης είναι 486,84 ευρώ το μήνα και το ανώτατο ποσό σύνταξης είναι 2.373,57 ευρώ ανά μήνα
 Εάν ο εργαζόμενοςέχει ασφαλιστει μετά την 1η Ιανουαρίου, στη συνέχεια, το ελάχιστο ποσό της σύνταξης είναι 495,74 ευρώ ανά μήνα και το ανώτατο ποσό είναι 2.773,40 ευρώ ανά μήνα.

Επίδομα Εξαρτημένου προσώπου / επιζώντος

Η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται για τρία χρόνια (με δυνατότητα παράτασης για όσους λαμβάνουν πλήρη σύνταξη) αρχίζοντας από το μήνα που έπεται του θανάτου του ασφαλισμένου εργαζομένου. Ένας επιζών διαζευγμένος σύζυγος μπορεί να λάβει σύνταξη από το 30% της συντάξεως επιζώντος εάν είναι παντρεμένος με τον θανόντα για τουλάχιστον 15 χρόνια; 40% εάν είναι παντρεμένος για τουλάχιστον 25 χρόνια. Η σύνταξη χήρος / χήρα παύει για νέο γάμο.
Η σύνταξη ορφανού επίσης ποικίλλει ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης του στο συστήμα. Το 20% της βασικής σύνταξης του ασφαλισμένου εργαζομένου καταβάλλεται σε κάθε ορφανό (60% για τα πλήρη ορφανά) μέχρι την ηλικία των 18 ετών (24 ετών για τους μαθητές και κανένα όριο για άτομα με ειδικές ανάγκες), αν ο εργαζόμενος ασφαλίστηκε για πρώτη φορά πριν την 1 Γενάρη 1993. Αυτό το ποσοστό είναι 25% (50% για την πλήρη ορφανά) για εργαζόμενους που ασφαλίστηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1992.
Ένα εφάπαξ επίδομα ίσο με οκτώ φορές τον μισθό αναφοράς της υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου που έχει συσσωρεύσει 100 ημέρες ασφάλισης κατά το έτος που προηγείται του έτους θανάτου ή κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 μηνών, ή σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου λόγω γήρατος ή ενός πρόσωπο που λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας ή επίδομα θανάτου. Η επιχορήγηση κηδείας καταβάλλεται στο πρόσωπο που πλήρωσε για την κηδεία.

Επίδομα αναπηρίας

Η σύνταξη αναπηρίας χορηγείται αν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις εισφοράς ισχύει:ο εργαζόμενος έχει 4500 εργάζεται (ή ασφαλιστικής) ημέρες ή 1500 εργασίας / ημέρες ασφάλισης των οποίων οι 600 ημέρες τα τελευταία 5 χρόνια ή 300 ημέρες εργασίας / ασφάλισης πριν από την ηλικία 21 με τη προσθήκη των 120 εργάσιμων ημερών για κάθε επόμενο έτος μέχρι το όριο των 1500 εργασίας / ασφάλισης.
Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, καταβάλλεται το 100% της σύνταξης γήρατος για μια αξιολόγηση βαθμού αναπηρίας 80% ή περισσότερο (σοβαρή), καταβάλλεται το 100% της σύνταξης γήρατος; και τέλος το 75% της σύνταξης γήρατος καταβάλλεται (100% εάν ο ασφαλισμένος έχει τουλάχιστον 6.000 ημέρες κάλυψης ή την αναπηρία και είναι το αποτέλεσμα μιας ψυχιατρικής κατάστασης) για αναπηρία που αξιολογείται σε βαθμό από 67% έως 79,9% (συνήθεις)
Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας, καταβάλλεται το 50% της σύνταξης γήρατος (75% για μια ψυχιατρική πάθηση) για την κατ 'εκτίμηση αναπηρίας ποσοστού από 50% έως 66,9%. Επίδομα σύνταξης δεν είναι πληρωτέο για αναπηρία κάτω του 50%. Η κατώτατη σύνταξη είναι το 70% του κατώτατου μισθού καθώς και τα συμπληρώματα για συντηρούμενο σύζυγο και παιδιά.

loading...
 
 
 
Loading...