Είναι η σεξουαλική παρενόχληση παγκόσμιο ζήτημα;

Ναι. Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Ορισμένες χώρες έχουν ειδικούς νόμους κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης, ενώ σε άλλες δεν υπάρχουν νόμοι. Το επίπεδο της ανοχής απέναντι στη σεξουαλική παρενόχληση διαφέρει από πολιτισμό σε πολιτισμό.

Παραδείγματα συγκεκριμένων νόμων

Η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας έγινε παράνομη στην Αυστραλία το 1984 με τον Νόμο περί Διακρίσεων λόγω Φύλου.

Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2002/73 για την Ίση Μεταχείριση των Αντρών και των Γυναικών στην Εργασία, αναγνώρισε τη σεξουαλική παρενόχληση ως μια μορφή διάκρισης το 2002. Το 2008 ζητήθηκε από όλα τα κράτη μέλη να την υιοθετήσουν.

Στην Ινδία, ο Νόμος για τη Σεξουαλική Παρενόχληση των Γυναικών στον Χώρο Εργασίας (Πρόληψη, Απαγόρευση και Αποκατάσταση) τέθηκε σε ισχύ το 2013 και δηλώνει ότι καμία γυναίκα δεν επιτρέπεται να υποβληθεί σε σεξουαλική παρενόχληση σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας.

Στη Νότια Αφρική, η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας απαγορεύεται με το εργατικό δίκαιο της Νότιας Αφρικής. Η σεξουαλική παρενόχληση απαγορεύτηκε επίσης με τον Νόμο 17/2011 για την Προστασία από Παρενόχληση.

Σε άλλες χώρες, όμως, δεν υπάρχουν – ακόμη – εδικοί νόμοι. Οι χώρες αυτές περιλαμβάνουν το Μάλι, την Μαυριτανία, το Καμερούν, το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία.

Για να δείτε ποιό είναι το εργατικό δίκαιο στις διαφορετικές χώρες, πατήστε εδώ: Σύνδεσμος στον Παγκόσμιο Χάρτη Εργατικού Δικαίου

Για να δείτε τι λέει το εργατικό δίκαιο στη χώρα σας, πατήστε εδώ: Σύνδεσμος στο Εργατικό Δίκαιο για τη Σεξουαλική Παρενόχληση ανά χώρα

loading...
 
 
 
Loading...