Η προστασία της απασχόλησης

Όχι επιβλαβής Εργασία

Δεν μπόρεσε να βρεθεί σχετική νομοθεσία.

Προστασία από απολύσεις

Οι έγκυες εργαζόμενες και νέες μητέρες προστατεύονται από απολύσεις. Νόμος απαιτεί ότι η εργαζόμενη γυναίκα δεν μπορεί να απολυθεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και  δεκαοχτώ μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω ασθένειας που οφείλεται στην εγκυμοσύνη ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει επιτακτικός λόγος για την απόλυση. (Άρθρο 36 του νόμου αριθ. 3996/2011 για την τροποποίηση του άρθρου 15 του νόμου αριθ.. 1483/1983 για την προστασία και τη διευκόλυνση των υποχρεώσεων των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις).

Δικαίωμα να επιστρέψει στην ίδια θέση

Οι εργαζόμενες δικαιούνται να επιστρέψουν στην ίδια θέση αφού κάνουν χρήση της άδειας μητρότητας. Εάν υπάρξει  βελτίωση των συνθηκών εργασίας κατά τη διάρκεια της απουσίας της,  διαθέτει τα ίδια δικαιώματα όπως χορηγούνται σε άλλους εργαζόμενους. (Νόμος αριθ.. 3488/2006 Όρος και συνθήκες της απασχόλησης και άλλες σχετικές διατάξεις  Διάταξη. 5)

loading...
 
 
 
Loading...