Καταναγκαστική Εργασία

Απαγόρευση αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας

Καταναγκαστική εργασία: H Ελληνική Νομοθεσία 3064/2002 και το Προεδρικό Διάταγμα 233/2003 απαγορεύουν τόσο τη διεθνική σωματεμπορία όσο και τη καταναγκαστική εργασία και οριζουν ποινές φυλάκισης έως και 10 ετών με πρόστιμα ισοδύναμα που κυμαίνονται περίπου από €14.000 έως €70,000.

(Αναφορά διεθνικής σωματεμπορίας 2013)

Η ελευθερία να αλλάξουν εργασία και δεξιά για να σταματήσουν το

Η ελευθερία αλλάγης εργασίας και δικαιώματος παραίτησης: Δεν υπάρχει καμία διάταξη στην ελληνική εργατική νομοθεσία η οποία να περιορίζει τους εργαζόμενους από την αλλαγή ή παραίτηση από την εργασία. Εάν ένας εργαζόμενος αποφασίσει να τερματίσει την σύμαβαση εργασίας του αυτός/ή μπορεί να παραιτηθεί δίνοντας γραπτή προειδοποίηση στον εργοδότη, όπως ορίζεται στη σύμβαση εργασίας. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια στην εργασία)

Απάνθρωπες Εργασιακές Συνθήκες

Ο φυσιολογικός χρόνος εργασίας είναι 8 ώρες την ημέρα και 40 ώρες σε μια πενθήμερη εβδομάδα. Η εβδομάδα των 40 ωρών εργασίας σε μια συλλογική σύμβαση μπορεί να διανεμηθεί σε πέντε ή έξι ημέρες. Ο χρόνος εργασίας μπορεί να παραταθεί πέραν του φυσιολογικού χρόνου εργασίας, ωστόσο δεν επιτρέπεται η αντιστάθμιση του χρόνου εργασίας ακόμη και μετά τη συγκατάθεση του εργαζομένου.

Το σύνολο του χρόνου εργασίας συμπεριλαμβανομένης επιπλέον εργασίας και υπερωριών δεν μπορεί να υπερβεί τις 12 ώρες την ημέρα και τις 48 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο σε μια περίοδο 4 μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες επ’ αυτού, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την ενότητα σχετικά με τις αποζημιώσεις.

loading...