Καταναγκαστική Εργασία

Απαγόρευση αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας

Καταναγκαστική εργασία: H Ελληνική Νομοθεσία 3064/2002 και το Προεδρικό Διάταγμα 233/2003 απαγορεύουν τόσο τη διεθνική σωματεμπορία όσο και τη καταναγκαστική εργασία και οριζουν ποινές φυλάκισης έως και 10 ετών με πρόστιμα ισοδύναμα που κυμαίνονται περίπου από €14.000 έως €70,000.

(Αναφορά διεθνικής σωματεμπορίας 2013)

Η ελευθερία να αλλάξουν εργασία και δεξιά για να σταματήσουν το

Η ελευθερία αλλάγης εργασίας και δικαιώματος παραίτησης: Δεν υπάρχει καμία διάταξη στην ελληνική εργατική νομοθεσία η οποία να περιορίζει τους εργαζόμενους από την αλλαγή ή παραίτηση από την εργασία. Εάν ένας εργαζόμενος αποφασίσει να τερματίσει την σύμαβαση εργασίας του αυτός/ή μπορεί να παραιτηθεί δίνοντας γραπτή προειδοποίηση στον εργοδότη, όπως ορίζεται στη σύμβαση εργασίας. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια στην εργασία)

Απάνθρωπες Εργασιακές Συνθήκες

The normal working time is 8 hour a day and 40 hours in a five-day week. The 40 hour work week can be

distributed over five or six days by collective agreement. Working time may be extended beyond normal

working hours; however, it is not permissible of offset working time even after the employee consent.

The total hours of work including extra work and overtime hours cannot exceed 12 hours a day and 48 hours a

week averaged over a 4 month period.

For more information on this, please refer to the section on compensation.

loading...
 
 
 
Loading...