Θηλασμός

Θηλασμός

Οι εργαζόμενες μητέρες έχουν το δικαίωμα σε ένα από τα ακόλουθα:
α. Εργασία 1 ώρα λιγότερο την ημέρα για την ίδια αμοιβή για τους πρώτους 30 μήνες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας;
β. Εργασία 2 ώρες λιγότερο την ημέρα για την ίδια αμοιβή για τους πρώτους 12 μήνες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας και μία ώρα λιγότερο για άλλους 6 μήνες μετά από αυτό - απαιτεί τη συμφωνία του εργοδότη;
γ. 3,5 μήνες παράταση της άδειας μητρότητας, αντί να εργάζονται λιγότερο καθημερινά - απαιτείται συμφωνία του εργοδότη. Αυτή η «άδεια θηλασμού» μπορεί να ληφθεί από τον πατέρα σε περίπτωση που η μητέρα δεν επιθυμεί να τη λάβει.
δ. Μια θηλάζουσα μητέρα έχει το δικαίωμα να ΜΗΝ εξυπηρετεί νυκτερινή βάρδια μέχρι την ηλικία των 12 μηνών του παιδιού της; αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε έχει δικαίωμα σε άδεια με πλήρεις αποδοχές;

(Οδηγία 92/85/EOK της 19.10.1992 της ΕΕ σχετικά με την «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εγκύων, μετά τον τοκετό και το θηλασμό εργαζόμενες γυναίκες, που εγκρίθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση ΠΔ 178/1997 και ΠΔ41/2003? Νόμο αριθ. 1483 της 1983, § 5,8,12)

loading...
 
 
 
Loading...