Μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων στην ΕΕ, αλλά οι γυναίκες της Σλοβενίας και της Πολωνίας δείχνουν τη λύση - 02-11-2016

Οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, δηλαδή η άνιση αμοιβή για γυναίκες που εκτελούν εργασία ίσης αξίας με τους άνδρες συναδέλφους τους, αφθονούν σε ολόκληρη την ΕΕ.  Όλα τα μέλη των κρατών της ΕΕ εμφανίζουν συνεχώς διαφορές, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ του 1% μόνο κατά μέσο όρο στην χώρα των Βαλκανίων τη Σλοβενία, έως το τεράστιο 28% στην Εσθονία. Οι μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ, όπως είναι η Γερμανία, Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, παρουσιάζουν μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων των 22, 20 και 16% αντίστοιχα. Τυπικά οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων κυμαίνονται μεταξύ 10 και 20%. Το μοτίβο αυτό επαναλαμβάνεται και στα επιμίσθια και τις επιδοτήσεις επί του καθαρού μισθού των εργαζομένων. Υπάρχουν βέβαια κάποια λαμπρά σημεία για τις γυναίκες στον ευρωπαϊκό χάρτη.

Με πρώτη και καλύτερη τη Σλοβενία. Όχι μόνο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο  διάκρισης λόγω φύλου γενικά (1% κατά μέσο όρο), αλλά οι γυναίκες υπερβαίνουν τους άνδρες σε επιμίσθια και επιδοτήσεις. Πληρώθηκαν περισσότερες υπερωρίες, περισσότερες καλύψεις εξόδων, περισσότερα ετήσια επιμίσθια και επιδόματα αδείας. Επιπλέον συμμετέχουν περισσότερο σε συμφωνίες για θέματα ρυθμίσεων μέριμνας παιδιών, ιατροφαρμακευτικών και συνταξιοδοτικών ταμείων από ό,τι οι Σλοβένοι άνδρες. Το μόνο άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ με τέτοια σχετικά ισχυρή διαπραγματευτική θέση των γυναικών φαίνεται να είναι η Πολωνία. Εδώ η μέση μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων είναι κατά 5% υπέρ των ανδρών (σχετικά χαμηλή θέση στην ευρωπαϊκή κλίμακα). Αλλά σε θέματα παροχών οι γυναίκες πετυχαίνουν καλύτερες συμφωνίες για τον εαυτό τους σε ό,τι αφορά αμοιβές ανάλογα με την αποδοτικότητα, κάλυψη εξόδων, επιμίσθια και επιδόματα. Οι Πολωνοί άνδρες βέβαια συμμετέχουν περισσότερο σε προγράμματα συνταξιοδοτικής και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

Παράλληλα με τις μεγάλες οικονομίες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου οι γυναίκες υστερούν έναντι των ανδρών σε επιμίσθια και επιδόματα, θα πρέπει να αναφερθούν η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, οι Σκανδιναβικές χώρες και οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης,  Αυστρία, Ουγγαρία και Ρουμανία. Αυτό αφήνει λίγες εξαιρέσεις χωρών όπου οι γυναίκες υπερβαίνουν τους άνδρες σε μία ή περισσότερες από τις παροχές που ερευνήθηκαν (βλέπε παρακάτω πίνακα).

Η πλέον ίση μεταχείριση συναντιέται κατά κύριο λόγο στο σημαντικό χώρο των ρυθμίσεων για τη μέριμνα των παιδιών. Εδώ οι διαφορές στη μεταχείριση φύλων τείνει να είναι πολύ μικρή. Το στατιστικό αυτό δεδομένο και οι επιδόσεις των γυναικών της Σλοβενίας και της Πολωνίας στις αντίστοιχες αγορές τους εργασίας, δείχνουν ότι η μισθολογική διαφορά μεταξύ των φύλων μπορεί να μειωθεί με έναν ευνοϊκό συνδυασμό εθνικών πολιτικών και προσωπικών διαπραγματευτικών δυνάμεων.

Έκθεση: Ανάλυση της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων σε χρηματικά και μη χρηματικά επιδόματα και επιμίσθια

Ημερομηνία: 17 Οκτωβρίου 2016

Τι είναι το πρότζεκτ WITA-Μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων;

Με τα Καινοτόμα Εργαλεία κατά της Μισθολογικής Διαφοράς μεταξύ των Δύο Φύλων – WITA GPG (Ιανουάριος 2015 - Δεκέμβριος 2016) προσπαθούμε να συμβάλουμε σημαντικά στη μείωση της μεγάλης και συνεχιζόμενης μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το πρόγραμμα Επιχορήγης Δράσης PROGRESS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό 4000004929. Μία από τις δραστηριότητές μας είναι να συγκρίνουμε τους μισθούς αντρών και γυναικών σε επίπεδο επαγγελματικών ομάδων και να δώσουμε τα αποτελέσματα για δημοσίευση στις εθνικές ιστοσελίδες WageIndicator όλων των 28 μελών της Ε.Ε. και της Τουρκίας, καθώς επίσης και τη διάδοσή τους μέσω δελτίων τύπου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρότζεκτ WITA

Περισσότερες πληροφορίες για τη Μισθολογική Διαφορά Μεταξύ των Δύο Φύλων στην Ελλάδα στο Mywage.org/Greece

loading...
 
 
 
Loading...