Δωρεάν τέστ για τη μείωση των μισθολογικών διαφορών λόγω φύλου

Το μισθλογικό χάσμα μεταξύ των φύλων είναι μια δαπανηρή υπόθεση. Ένα χάσμα αμοιβών 15 % στην Ελλάδα μειώνει σημαντικά το εισόδημα μιας γυναικας σε μια περίοδο 30 ετών Για να βοηθήσει τις γυναίκες, τους άνδρες και τους εργοδότες τους, δύο τέστ έχουν δημιουργήθηκε, δηλαδή ένα για τους υπαλλήλους, ένα για τους εργοδότες. Τα δύο αυτά τέστ στοχευούν στο να δώσουν εικόνα για το πώς μπορεί να μειώθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων.

Η επιλογή της τομέα απασχόλησης και της εργασίας καθεαυτής προκαλεί το μεγαλύτερο μέρος τουμισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων. Στη συνέχεια, είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η ικανότητα βιοπορισμού του ατόμου στα σημερινά δεδομένα και σε καλή κατάσταση, κάνοντας χρήση των επιπλέον επιλογών εκπαίδευσης(training). Επίσης, συνεχίζοντας την δουλειά αυξάνετε η ικανότητα βιοπορισμού του ατόμου. Παύση της εργασίας όταν έχουν προγραμματιστεί τα παιδιά καθιστά πολύ δύσκολη την επιστροφή σε μια καλά αμειβόμενη εργασία μερικά χρόνια αργότερα. Στην πράξη, οι γυναίκες με  παιδιά συνήθως όχι μόνο εργάζονται λιγότερο, αλλά έχουν λιγότερες επιλογές για επιπλέον εκπαίδευση και ως εκ τούτου έχουν μικρότερη πιθανότητα για μια καλή καριέρα. Το αυξανόμενο μισθολογικό χάσμα προκύπτει λοιπόν από συνδυασμό των επιλογών. Το τέστ για τους εργαζομένους αναδεικνύει αυτές τις επιλογές σταδιοδρομίας.

Το τεστ για τους εργοδότες περιλαμβάνει περισσότερες νομικές πτυχές. Ως εργοδότης δεν θα θέλατε να κατηγορηθεί για διακρίσεις λόγω φύλου.
  • Αλλά πώς να βεβαιωθείτε ότι  προσφέρετε ίση αμοιβής για ίση εργασία ;
  • Πώς να είστε συμβατός με τους κανονισμούς της ΔΟΕ και της ΕΕ;
  • Πώς να αποφύγετε τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας;
  • Πώς να αποφύγετε μια συμπεριφορά σας να χαρακτηριστεί ως σεξιστική, όταν μία από τους τους υπαλλήλους σας είναι έγκυος;
Έτσι, το τέστ για τα δύο φύλα που είναι online στο Mywage.gr και στο WageIndicator βοηθά τους εργοδότες να αποφύγουν λάθη υψηλού κόστους και πράξεις που μπορεί να οδηγήσουν σε ωροπιαστικές καταστάσεις.


Τέστ των εργαζόμενων


Τέστ των  Εργοδοτών

 

loading...
Loading...